Onderwaterdrains in het veenweidegebied : de gevolgen voor de inlaatbehoefte, de afvoer van oppervlaktewater en voor de maaivelddaling

P.C. Jansen, E.P. Querner, J.J.H. van den Akker

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De toepassing van onderwaterdrains wordt gezien als een mogelijke oplossing om bodemdaling in veenweidegebieden te vertragen en te komen tot duurzaam water- en bodembeheer. Deze nieuwe techniek roept nog wel de nodige vragen op. In dit rapport wordt de extra inlaatbehoefte in de zomer en de extra afvoer in de winter plus de gevolgen voor de maaivelddaling door toepassing van onderwaterdrains gekwantificeerd voor een aantal waterbeheerscenario’s. Hiervoor wordt een hydrologisch model gebruikt dat in het kader van het project ‘Waarheen met het Veen’ voor het gebied rond de plaats Zegveld is ontwikkeld. Onderwaterdrains in combinatie met een hoger peil verminderen de maaivelddaling aanzienlijk. Nadelige effecten van onderwaterdrains zijn extra inlaatwater en meer water om uit te pompen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages56
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1872
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • subsidence
 • grasslands
 • water management
 • drainage
 • subsurface drainage
 • peatlands
 • oxidation
 • groundwater recharge
 • surface water
 • groundwater level
 • water advance
 • soil management
 • peat grasslands
 • groene hart

Cite this