Ondersteuning formulering onderzoeksagenda TKI BBE

M.H.F. Overwijk, J.H.A. Kiel, R.A.A. Suurs, E. Annevelink, H.L. Bos, E. van Seventer, M. Svetachova, G. Veen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De visies en strategieën van de drie TO2 instituten vertonen veel overeenkomsten, maar de onderzoeksagenda ‘s zijn in hoge mate complementair, zeker wanneer wordt ingezoomd op technologie-­‐ niveau. De drie TO2 instituten kunnen samen, thematisch gezien, alle belangrijke onderwerpen op het gebied van BBE met R&D activiteiten faciliteren. Een versterkte samenwerking tussen de TO2 instituten levert synergie-­‐mogelijkheden, waarmee hun positieve economische en maatschappelijke impact verder kan worden vergroot. In het algemeen geldt dat met de uitvoering van het Innovatiecontract Groene Groei binnen het werkpakket Bio­‐energie en Biobased chemicaliën een goede start is gemaakt. De andere 5 werkpakketten (Biobased materialen, Geïntegreerde bioraffinage, Teeltoptimalisatie en biomassaproductie, Terugwinning en hergebruik, en Economie, beleid en duurzaamheid) zijn echter slechts beperkt tot vrijwel niet van de grond gekomen. Dit wordt als suboptimaal gezien. Er is brede consensus dat de ontwikkeling van BBE concepten een integrale aanpak vanuit een waardeketenbenadering vereist: een holistische aanpak, gericht op een mix van biobased producten, die rekening houdt met de prioriteiten zoals ingegeven door de waarde-piramide.
Original languageDutch
Place of PublicationPetten
PublisherECN
Number of pages36
Publication statusPublished - 2015

Keywords

  • research policy
  • research institutes
  • public-private cooperation
  • consultancy
  • biobased economy

Cite this

Overwijk, M. H. F., Kiel, J. H. A., Suurs, R. A. A., Annevelink, E., Bos, H. L., van Seventer, E., Svetachova, M., & Veen, G. (2015). Ondersteuning formulering onderzoeksagenda TKI BBE. ECN. https://edepot.wur.nl/335993