Ondernemingsplan Waddenacademie

W. van Vierssen, J.M. van Loon-Steensma

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de Wet op het Waddenfonds wordt n.a.v. het advies van de commissie Meijer aangegeven dat het wenselijk is een begrotingsfonds in te stellen dat strekt ter financiering van extra investeringen in met name het waddengebied. Daarmee wordt beoogd de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap na te streven. De Waddenacademie is een nieuw type, gebiedsgerichte, faciliterende kennisorganisatie, die als afzonderlijk instituut bij de KNAW wordt ingebed. De Waddenacademie is er met name op gericht om de doelstelling ‘het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding van het waddengebied’ van dit fonds te realiseren waarbij zij eveneens geacht wordt bij te dragen aan de andere 3 doelstellingen van dit fonds.
Original languageDutch
Place of PublicationLeeuwarden
PublisherWaddenacademie
Number of pages40
Publication statusPublished - 2007

Keywords

  • regional development
  • nature conservation
  • wetlands
  • nature development
  • financing
  • tidal flats

Projects

ESS-CC

Project: Other

Cite this