Onderhoud op Maat : Evaluatie

Alterra- Centrum Ecosystemen, R. Bijlsma, Y. Leeuw

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De voormalige zes waterschappen in Friesland hebben in 2001 besloten een proef op te starten waarbij vanuit de praktijk wordt gekeken naar kansen voor een meer natuurvriendelijk beheer en onderhoudsregime. Daarvoor is het vijf jaar durend onderzoek Onderhoud op Maat opgezet dat in 2001 is gestart en 2006 wordt afgerond. De proef richtte zich op watergangen in agrarisch gebied en zonder een natuurvriendelijke inrichting. Op basis van bestaande theoretische kennis, praktische ervaring en de kenmerken van een gebied zijn in vijf proefgebieden onderhoudsmethoden voorgesteld en vijf jaar uitgevoerd. Gedurende de proef zijn de ontwikkelingen gevolgd ten aanzien van ecologie, waterkwaliteit, waterkwantiteit, de beheeraspecten, kosten en draagvlak. Ter bevordering van het draagvlak zijn vanaf het begin van het project zowel de bestuurders als de ambtenaren van het waterschap en vertegenwoordigers uit de streek bij het onderzoek betrokken. Na vijf jaar is gebleken dat er praktische beheersvormen zijn toegepast waarbij de kwaliteit van de flora en fauna ook daadwerkelijk is toegenomen. Daarbij is een verschuiving te zien van soorten van voedselrijke naar voedselarmere omstandigheden. Bovendien is op veel plaatsen het aantal plantensoorten toegenomen. Vanwege de korte periode en de beperkte omvang van de proefvakken is er nog geen relatie te leggen tussen de onderhoudsvormen en de gemeten waterkwaliteit. Het meeste effect van een op maat gesneden onderhoud wordt verwacht op de vegetatie en de biologische kwaliteit van het water.
Original languageDutch
Place of PublicationDrachten
PublisherGrontmij
Number of pages62
Publication statusPublished - 2007

Keywords

  • waterways
  • ditches
  • maintenance
  • aquatic plants
  • nature conservation
  • water management
  • netherlands
  • integrated water management
  • friesland

Projects

PLONS (KB-01-007-015, KB-01-002-007)

Verdonschot, P.

1/01/0831/12/10

Project: EZproject

Cite this

Alterra- Centrum Ecosystemen, Bijlsma, R., & Leeuw, Y. (2007). Onderhoud op Maat : Evaluatie. Grontmij. https://edepot.wur.nl/7739