Onderbouwing N-gebruiksnormen akker- en tuinbouw. N-gebruiksnormen 'kleine gewassen'

W. van Dijk, J.R. van der Schoot, A.M. van Dam, L.J.M. Kater, F.J. de Ruijter, H. van Reuler, A.A. Pronk, T.G.L. Aendekerk, M.P. van der Maas

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Een algemeen probleem bij de kleinere gewassen is dat de bemestingsadviezen in het algemeen matig tot zwak onderbouwd zijn of dat er zelfs geen adviezen zijn en dat er relatief weinig recente onderzoeksinformatie beschikbaar is met betrekking tot de N-behoefte van deze gewassen. Wanneer er twijfels waren over het huidige bemestingsadvies of bij het ontbreken van een advies, is eerst nagegaan of recente onderzoeksinformatie beschikbaar is. Als dat niet het geval was is op basis van expertkennis van onderzoekers en adviseurs een voorstel gedaan voor een N-gebruiksnorm. Hierbij is geen gebruik gemaakt van het protocol voor actualisering van adviezen zoals dat door LNV en LTO is vastgesteld. Benadrukt moet worden dat dit in de opdracht opgesloten zat. De wetenschappelijke grond voor een op die manier vastgestelde gebruiksnorm is daardoor zeer beperkt. Naast een gebruiksnorm gebaseerd op adviesbemesting is ook een norm afgeleid waarmee voldaan wordt aan de norm van maximaal 50 mg nitraat per liter in het grondwater (zandgrond) of 11,3 mg Ntotaal per liter in het oppervlaktewater (kleigrond). Hierbij is ook nader gekeken naar de uitspoeling op bloembolpercelen op duinzandgronden. Naast het afleiden van gebruiksnormen zijn nog een aantal aanvullende vragen beantwoord zoals: Evaluatie van de door de WOG opgestelde N-gebruiksnormen voor lelie, gladiool en dahlia. Verdeling van de gebruiksnorm over kalenderjaren bij gewassen, waarbij de N-bemesting in twee kalenderjaren wordt toegediend (wintergewassen). Onderbouwing N-gebruiksnorm voor groenbemesters Het in beeld brengen van compensatie voor aanvulgrond op boomteeltbedrijven
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
  Number of pages74
  Publication statusPublished - 2005

  Publication series

  NamePPO publicatie
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving
  No.nr. 347

  Keywords

  • nitrogen fertilizers
  • environmental legislation
  • directives
  • nitrate
  • nitrates
  • field crops
  • entrepreneurship
  • fertilizer application
  • Netherlands

  Cite this