Onderbouwing grutto-geschiktheidskaart Nederland; ten behoeve van grutto-mozaïekmodel en identificatie van weidevogelgebieden in Nederland

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het LNV-actieprogramma `Nederland weidevogelrijk' heeft als doel de achteruitgang van weidevogels tot staan te brengen en om te buigen naar een stijging van het aantal broedparen. Hiervoor zijn vergaande maatregelen nodig. Er moet 280.000 ha goed weidevogelgebied beschikbaar zijn in 2018. Doel van het in dit rapport beschreven onderzoek is het onderbouwen en valideren van de vuistregels waarmee de landelijke geschiktheidkaart voor weidevogelbeheer is gemaakt. De grutto is daarbij gidssoort en het criterium voor `geschikt¿ is een (potentiële) dichtheid van minimaal vijf paren per honderd hectare. Het blijkt goed mogelijk met een regressiemodel de waarde van de vuistregels uit Midden-Delfland voor bodem, water en kwel te onderbouwen en te kwantificeren. De huidige set vuistregels beschrijft het geschikte gebied adequaat. Wel moet dat gebied vanwege onvolledige bestanden worden aangevuld met behulp van de gruttokaart van Nederland.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages47
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1407
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • limosa limosa
  • nature conservation
  • habitats
  • grassland management
  • netherlands
  • population dynamics
  • animal models
  • grassland birds
  • zuid-holland

Cite this