On the origin of nitrous oxide and its oxygen

D.M. Kool

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

Lachgas (N2O) is een broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde en de afbraak van ozon in de stratosfeer. Om emissies van N2O terug te dringen zullen we moeten begrijpen hoe en waar het ontstaat. Er is echter veel onduidelijkheid over de verschillende manieren waarop N2O wordt gevormd, en hoe deze processen worden beïnvloed door de omgeving. Wereldwijd vormen bodems de grootste bron van lachgas naar de atmosfeer. Met mijn onderzoek probeer ik daarom een beter inzicht te krijgen in de productie van N2O in bodems. Mijn hoofddoel was om de bijdrage van ‘nitrifier denitrification’ als afzonderlijk proces te bestuderen. In dit proces wordt nitriet (NO2-) omgezet in N2O door ammonia oxiderende bacteriën (AOB), die normaliter juist NO2- vormen vanuit ammonia (NH3). Het reducerende proces tot N2O wordt normaal gesproken voornamelijk toegeschreven aan andere organismen, de denitrificeerders.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • Oenema, Oene, Promotor
 • van Groenigen, Jan-Willem, Promotor
 • Wrage, N., Promotor
Award date17 Sep 2010
Place of Publication[S.l.]
Print ISBNs9789085856948
Publication statusPublished - 2010

Keywords

 • nitrous oxide
 • soil
 • denitrification
 • isotope labeling
 • oxygen
 • ion exchange
 • methodology
 • cycling

Cite this