Omvormingsbeheer naaldbos en herstel duinroosjesvegetatie Amsterdamse Waterleidingduinen; de bodemkundige uitgangstoestand

R.H. Kemmers, P. Mekkink

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In de Amsterdamse Waterleidingduinen wordt een experiment uitgevoerd om te onderzoeken welke beheersvorm het meest geschikt is voor de omvorming van naaldbos naar vegetaties met duinroosjes. Inrichtingsmaatregelen betreffen kappen, kappen en strooiselverwijdering, en kappen en plaggen. Na de inrichtingsmaatregelen is de bodemkundige uitgangsituatie van de verschillende proefvlakken vastgelegd. Het humusprofiel is beschreven, waarna de horizonten bemonsterd werden. De monsters zijn chemisch geanalyseerd om de basen- en nutriëntentoestand te bepalen. Na bepaling van elementgehalten zijn elementvoorraden in het profiel berekend. De resultaten zijn met een variantieanalyse getoetst op verschillen tussen de behandelingen en binnen de replica's van de behandelingen.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherAlterra
  Number of pages37
  Publication statusPublished - 2002

  Publication series

  NameAlterra-rapport
  No.483

  Keywords

  • vegetation
  • coniferous forests
  • rehabilitation
  • duneland plants
  • dunes
  • dune grasslands
  • rosa pimpinellifolia
  • soil chemistry
  • litter
  • management
  • netherlands

  Cite this