Omschakeling naar biologische landbouw stimuleren

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Abstract

  Veel leveranciers, handelaren en verwerkers zouden meer biologische producten kunnen verkopen, maar het aanbod van de boeren en tuinders schiet te kort. Tijdens de werkbijeenkomst ‘Het zit zó bij bio: omschakeling en opschaling in de keten’, op 26 juni jongstleden, spraken ketenpartijen over de mogelijkheden om gangbare ondernemers te stimuleren om te schakelen naar biologisch. In allerlei productgroepen is een tekort aan biologische producten. Wijnand Sukkel (PPO van Wageningen UR) vertelde tijdens de bijeenkomst dat veel biologische boeren het tekort geen groot probleem vinden. Nu kunnen ze eindelijk geld verdienen. Op langere termijn is deze houding echter minder verstandig. Het heeft geen nut om de vraag te laten groeien als er geen aanbod is. Bovendien maakt de schaarste het prijsverschil met gangbaar nog groter, waardoor bio zich uit de markt prijst. Spreker Jan Zomerdijk, directeur van Ecomel, meldt dat het in de zuivel meevalt met de tekorten. Hij ziet weinig heil in eenzijdige maatregelen om het aanbod aan zuivel te vergroten. “Schaarste is het begin van een overschot. Doordat de prijzen hoger zijn gaan boeren meer produceren. Maar een schaarste nu is helemaal geen garantie dat je over twee jaar nog diezelfde afzet hebt.” Daarom probeert Ecomel voortdurend de consumentenvraag te bevorderen. Ook ziet het bedrijf voor zichzelf een rol om omschakelen en opschalen te stimuleren. De biologische akkerbouwer/groenteteler moet een geheel andere ondernemer zijn dan de gangbare boer, vertelt Henny van Gurp, van ZLTO. Wie omschakelt breekt met zijn afzetorganisatie. Bovendien teelt de omschakelaar meer gewassen, heeft meerdere afzetorganisaties en meer contracten. Dat betekent dat de afzet veel complexer wordt. De afzetorganisaties kunnen deze knelpunten helpen verzachten, de beleving en de bekendheid van biologisch verbeteren en daarmee meer gangbare boeren interesseren voor omschakelen. Tijdens de bijeenkomst kwamen veel tips en aanbevelingen naar voren. Wat kunnen ketenpartijen doen om omschakeling te stimuleren? Lees er meer over in BioKennisbericht Markt & Keten #3.
  Original languageDutch
  JournalBioKennis nieuws
  Publication statusPublished - 2008

  Cite this