Of mice and oaks : conditional outcomes in a seed-dispersal mutualism

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

PhD Thesis (defence scheduled for 10 October 2014, 4pm) – abstracts for library

Of Mice and Oaks: conditional outcomes in a seed-dispersal mutualism

Lennart Suselbeek

Abstract UK

Rodents like to wood mouse store acorns to overcome winter, but some of the stored acorns are never retrieved by the rodents. Those acorns that are not retrieved have a chance to germinate and establish into a new tree. Thus, the interaction between mice and oaks is potentially mutualistic. However, the interaction is only mutualistic when the acorns are placed in locations where germination is likely to take place. The aim of this study was to investigate whether and how the strategy of hoarding (i.e. storing the seeds) depended on the presence of wild boar (who are very fond of acorns too!), de abundance of acorns and the abundance of mice in the area. Wild boar did not seem to be very capable to detect the acorns that had been hidden in the soil by the rodents, and as a consequence they seem to have little effect on the hoarding strategy of rodents. The abundance of rodents and of acorns does affect the hoarding patterns of rodents. With more competition (i.e. more mice or fewer acorns), seeds are hidden more quickly and are being scattered more widely. The acorns benefit from this, as their chance to survive and successfully establish as a new tree increases with dispersal distance and seed spacing.

Abstract NL

Muizen leggen een wintervoorraad aan van eikels, maar een deel van deze voorraad wordt vaak niet opgegeten door de muizen. De niet opgegeten eikels hebben een kans om zich te vestigen als nieuwe eik, en daarmee is de interactie tussen muizen en eiken in potentie een mutualisme. Echter, er is alleen sprake van een mutualisme als de eikels op goede kiemplaatsen terecht komen. Doel van deze studie was te onderzoeken of de verstopstrategie van muizen afhankelijk was de aanwezigheid van wilde zwijnen (die ook dol op eikels zijn!), van het aanbod aan eikels, en van het aantal muizen in het gebied. De wilde zwijnen lijken niet goed in staat te zijn om de door muizen in de grond verstopte eikels terug te vinden, en daardoor hebben zij weinig invloed op het hamstergedrag van de muizen. Het aantal eikels en muizen heeft wel invloed op de verstopstrategie. Hoe meer concurrentie (dus, meer muizen of juist minder eikels), hoe sneller en meer verspreid de zaden verstopt worden. De eikels profiteren daar van, want hoe beter ze verspreid worden des te groter hun overlevingskans.

Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • Prins, Herbert, Promotor
 • Bongers, Frans, Promotor
 • Jansen, Patrick, Co-promotor
 • van Wieren, Sip, Co-promotor
Award date10 Oct 2014
Place of PublicationWageningen
Publisher
Print ISBNs9789462571020
Publication statusPublished - 2014

Keywords

 • seed dispersal
 • dispersal
 • mutualism
 • rodents
 • tree fruits
 • sus scrofa
 • apodemus sylvaticus
 • ecology

Fingerprint Dive into the research topics of 'Of mice and oaks : conditional outcomes in a seed-dispersal mutualism'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this