Oesters van (net boven) Zeeuwse bodem, is optimalisatie van off-bottom kweek mogelijk? : WMR Regiocentrum Yerseke

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

In het Regiocentrum Yerseke van Wageningen Marine Research werken onderzoekers en de schelpdieren visserijsector actief samen aan kennis en innovaties voor duurzaam gebruik van de Delta, kustwateren en de
zee: kennis van en voor de regio Zeeland. Hierover is een convenant gesloten tussen wetenschap, bedrijfsleven,
regionale publieke organisaties. Het werk beslaat een scala aan onderwerpen, zoals het verbeteren van het
kweekrendement van mosselen, off-bottom kweek van oesters, schelpdiersurveys, onderzoek naar biotoxines, en
effecten van zandsuppleties op natuurwaarden en (schelpdier)visserij. Deze column zet regelmatig een activiteit
van het Regiocentrum in de schijnwerpers. Deze keer is dat het off-bottom oesterkweek experiment op de Yerseke
Bank en Prinseplaat.
Original languageDutch
Pages (from-to)6-6
JournalVisserijnieuws
Publication statusPublished - 15 Oct 2021

Cite this