Oesterdam sand nourishment: Ecological and morphological development of a local sand nourishment

Matthijs P. Boersema, Jebbe van der Werf, João N. Salvador de Paiva, Anneke M. van den Brink, Laura Soissons, Brenda Walles, Tjeerd J. Bouma, P.L.M. de Vet, Tom J.W. Ysebaert, Edwin Paree (Contributor), Mariska Bijleveld (Contributor), Eric van Zanten (Contributor), Kees van Westenbrugge (Contributor), Joost Stronkhorst (Contributor), Dick de Jong (Contributor)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De algemene doelstellingen van het overkoepelende project Veiligheidsbuffer Oesterdam zijn: 1. Ontwikkelen van een duurzame en veilige oplossing voor de Oesterdam zodanig, dat de Oesterdam gevrijwaard is van te hoge golfaanval, waardoor grote investeringen in versterking van de steenbekleding, als gevolg van de zandhonger met minimaal 25 jaar kunnen worden uitgesteld; 2. Ontwikkelen van een oplossing om het zandhongerprobleem ter plaatse van de Oesterdam aan te pakken zodanig, dat het waardevolle slikkenlandschap en de ecologische functies daarvan de komende vijftig jaar behouden kan blijven; Het hieraan gekoppelde monitoringsprogramma- en onderzoeksprogramma is onderwerp van dit rapport en heeft de volgende doelstellingen: 3. Bijdragen aan kennisontwikkeling over de processen rond zandhonger en een bijdrage aan de ontwikkeling van flexibel, klimaatbestendig en kosteneffectief kustmanagement door middel van een proefproject op ware schaal; 4. Het onderwijs voorzien van een kwaliteitsimpuls die aansluit bij de behoeften van watersector door studenten te betrekken bij het onderzoek en docent-onderzoekers de kans te geven zich op dit onderzoeksgebied te ontwikkelen; 5. Opzetten van een structureel samenwerkingsverband waarin alle partijen willen investeren. Dit moet bijdragen aan een Centre of Expertise Delta Technology waarin de partners zich herkennen.
Original languageEnglish
Place of PublicationVlissingen
PublisherCentre of Expertise Delta Technology
Number of pages78
DOIs
Publication statusPublished - Jan 2018

Cite this