Obesitas en thermogenese

P. Deurenberg, P.A. van den Brandt

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Op grond van de prevalentiecijfers voor overgewicht in Nederland en gezien de verhoogde kans op vroegtijdige sterfte bij ernstige mate van overgewicht, kan gesteld worden dat overgewicht een bedreiging vormt voor de volksgezondheid. De incidentie is in de leeftijdsgroep tussen 20 en 40 jaar het grootst. Juist voor deze groep is ook het risico van vroegtijdige sterfte het grootst. Overgewicht is in principe het gevolg van een verstoorde energiebalans, hetzij door teveel eten, hetzij door een tekort aan lichaamsbeweging. Recent onderzoek maakt de aanwezigheid van thermogenesemechanismen bij de mens waarschijnlijk. In dat licht zou het ontstaan van obesitas verklaard kunnen worden als het (mede)gevolg van een ontbrekend of slecht functionerend thermogenesemechanisme
Original languageDutch
Pages (from-to)121-125
JournalVoeding
Volume43
Publication statusPublished - 1982

Keywords

  • body temperature
  • energy metabolism
  • energy requirements
  • fever
  • nutrition
  • obesity
  • overweight
  • oxidative phosphorylation
  • respiratory chain

Cite this