Nutrient losses from grassland on peat soil

C.L. Beek

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

Onderzoek naar uitspoeling van fosfaten en nitraten in het veenweidegebied. Van Beek lichtte in de Vlietpolder voor het eerst de vijf processen door die uitspoeling van meststoffen bepalen. Het verminderen van mestgift door de landbouw is niet de oplossing voor de vervuiling van het oppervlaktewater
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • Oenema, Oene, Promotor
 • Velthof, Gerard, Co-promotor
Award date20 Apr 2007
Place of Publication[S.l.]
Print ISBNs9789085046165
Publication statusPublished - 2007

Keywords

 • nutrient excesses
 • grasslands
 • peat soils
 • leaching
 • nutrients
 • nitrates
 • phosphates
 • polders
 • eutrophication
 • zuid-holland

Cite this