Nutriëntenemissie vanuit landbouwgronden naar het grondwater en oppervlaktewater bij varianten van verliesnormen; modelberekeningen met STONE 2.0; clusterrapport 4: deel 1

O.F. Schoumans, J. Roelsma, H.P. Oosterom, P. Groenendijk, J. Wolf, H. van Zeijts, G.J. van den Born, S. van Tol, A.H.W. Beusen, H.F.M. ten Berge, H.G. van der Meer, F.K. van Evert

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Ten behoeve van de evaluatie van de Meststoffenwet in 2002 zijn met het nationale nutriëntenemissiemodel STONE de milieukundige effecten van acht varianten van verliesnormen doorgerekend. De varianten varieerden van verliesnormen zoals deze golden in 1998 (minst scherpe normen), tot verliesnormen zoals deze ruwweg worden voorgesteld in het Nationaal Milieubeleidsplan NMP4 (scherpste norm). Bij de minst scherpe variant wordt verwacht dat op de lange termijn (2030) in 33% van het landbouwareaal de MTR-waarde voor nitraat, zijnde 50 mg NO3 per liter, in het bovenste grondwater zal worden overschreden. Bij de scherpste variant bedraagt deze overschrijding 13%. Met betrekking tot de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater vanuit landbouwgronden wordt verwacht dat de stikstofbelasting zal variëren van 61 tot 43 kiloton en de fosforbelasting van 3,8 tot 3,2 ton voor respectievelijk de minst scherpe en de scherpste variant. Alle andere varianten bevinden zich binnen dit aangegeven traject.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages147
Publication statusPublished - 2002

Publication series

NameAlterra-rapport
No.552

Keywords

  • manures
  • nutrients
  • phosphates
  • nitrates
  • leaching
  • water pollution
  • models

Cite this