Nutriëntenbelasting van grond- en oppervlaktewater in de stroomgebieden van de Beerze, de Reusel en de Rosep; effecten van waterhuishoudkundige ingrepen

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Met gekoppelde modellen voor de regionale hydrologie en de nutriëntenuitspoeling is onderzocht of vernatting in de ecologische hoofdstructuur in Midden-Brabant en waterbeheer in de landbouwgebieden de uitspoeling verandert. Ook zijn hydrologische effecten geanalyseerd die belangrijk zijn voor verdroging. Een beregeningsverbod geeft een verhoogde nitraatuitspoeling en vernatting in beekdalen, een afname van kwel, en een toename van de stikstof- en fosfaatbelasting van oppervlaktewater. Aangepast waterbeheer kan deze effecten gedeeltelijk compenseren. Als kwel in beekdalen wordt bevorderd, kan plaatselijk de gevoeligheid voor nutriënteninspoeling door regionale grondwaterstroming enigszins toenemen.
  Original languageUndefined/Unknown
  Place of PublicationWageningen
  PublisherSC-DLO
  Number of pages130
  Publication statusPublished - 1996

  Publication series

  NameRapport
  No.306.4

  Cite this