Nulmeting volwassen steekmuggen herinrichtingsgebied Peize en herinrichtingsgebied Roden-Norg

P.F.M. Verdonschot, R. Wiggers

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De wateroverlast van 1998 was aanleiding om het waterbeheer in Noord-Nederland aan te passen. Hiervoor zijn drie plannen opgesteld: Inrichtingsplan waterberging - natuur Roden Norg; Herinrichting Peize; Herstel bovenlopen Peizerdiep. Bij de herinrichting Peize en de inrichting Roden-Norg zijn waterbergingsgebieden voorzien. In deze gebieden vindt na herinrichting moerasvorming plaats. De locale bevolking heeft ongerustheid getoond over eventueel in de toekomst optredende overlast van steekmuggen. Daarom heeft de provincie Alterra verzocht een nulmeting van de zomersituatie te verrichten
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages58
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1640
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • culicidae
  • populations
  • zoogeography
  • water management
  • regional planning
  • risk assessment
  • land development
  • netherlands
  • ecological engineering
  • drenthe

Cite this