Nulmeting emissie broeikasgassen Gelderse land- en tuinbouw

J.P. Lesschen, P.J. Kuikman, I.J.J. van den Wyngaert

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het doel van deze nulmeting is het kwantificeren en het ruimterlijk in beeld brengen van de broeikasgasemissie uit de Gelderse land- en tuinbouw en het landgebruik bos voor de jaren 1990 (referentiejaar voor Kyoto) en 2005. De informatie is uitgesplitst voor de verschillende agrosectoren (melkveehouderij, vleesveehouderij, vleeskalverhouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij, overige veehouderij, akkerbouw en vollegrondstuinbouw en glastuinbouw). Op basis van deze uitkomsten wordt een trendanalyse gerapporteerd van de te verwachten emisies en er worden een aantal emissiebeperkende maatregelen doorberekend voor de drie agrosectoren met de hoogste broeikasgasemissie
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages58
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1891
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • climatic change
 • greenhouse effect
 • greenhouse gases
 • emission
 • agronomy
 • agricultural sector
 • measurement
 • netherlands
 • regional government
 • measures
 • gelderland

Cite this

Lesschen, J. P., Kuikman, P. J., & van den Wyngaert, I. J. J. (2009). Nulmeting emissie broeikasgassen Gelderse land- en tuinbouw. (Alterra-rapport; No. 1891). Wageningen: Alterra.