Notitie ‘Verdeling van beschikbare N uit drijfmest over het seizoen op grasland’

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Ongeveer de helft van de stikstof (N) in rundveedrijfmest is organisch gebonden. Voor varkensdrijfmest is dat ongeveer een derde (Den Boer et al., 2012). Deze organisch gebonden N moet worden afgebroken (‘mineraliseren’) om door gewassen te kunnen worden opgenomen. Volledige afbraak kan tientallen jaren kosten. Bij een langdurig voortgezet gebruik van eenzelfde hoeveelheid organische mest-N komen de jaarlijkse aanvoer en de geaccumuleerde ‘staartjes’ afbraak met elkaar in evenwicht. Omstandig bewijs hiervoor kan gevonden worden in het feit dat de hoeveelheden organische stof in Nederlandse landbouwbodems niet lijken te stijgen (Reijneveld et al., 2009). Sluijsmans & Kolenbrander (1976) namen op basis van laboratoriumproeven met verdund zwavelzuur aan dat de helft van de organisch gebonden N in rundveedrijfmest al gedurende het eerste jaar na het moment van toediening mineraliseert (‘Ne’) en de andere helft (‘Nr’) in de (vele) jaren daarna. Overeenkomstige waarden voor varkensdrijfmest bedragen tweederde (‘Ne’) en één derde (‘Nr’). Op zichzelf is het begrijpelijk dat de mest van een met ruwvoer gevoede meermagige lastiger afbreekbaar is dan die van een éénmagige. Op basis van deze uitgangspunten berekende Lammers (1983) de eerstejaars N-werking van, onder meer, rundveedrijfmest en varkensdrijfmest.
Original languageDutch
PublisherCommissie Bemesting Grasland en Voedergewassen
Number of pages8
Publication statusPublished - 2016

Cite this