Notitie M&E van de Meerjarenafspraak 2011-2015: periode 2011-2012

H.A.E. Kupper

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het Ministerie van EL&I stelt jaarlijks middelen beschikbaar voor het groene onderwijs, bovenop de reguliere OCW-conforme bedragen. Deze zogenoemde “groene plus middelen” voor vernieuwing van het groene onderwijs zijn verdeeld over een aantal subsidieregelingen zoals praktijkleren, impuls, kennisverspreiding en innovatie en lectoraten. De ondersteuning door Groen Kennisnet en de Groene Kenniscoöperatie worden ook uit de groene plus betaald. Omdat het ministerie het groene onderwijs ingebed ziet in het landbouwkennissysteem wordt de inzet van de extra middelen geacht bij te dragen aan de beleidsdoelstellingen van het ministerie. Over de invulling van de rol van de overheid en van het groene onderwijs zijn afspraken gemaakt die zijn neergelegd in de Meerjarenafspraak 2011-2015. De opdracht die onderwijsinstellingen hebben gekregen bij de inzet van de additionele middelen is samengevat onder de term ’school als kenniscentrum’. In de MJA is vastgelegd dat de gemaakte afspraken geëvalueerd zullen worden. Het beleidsondersteunend onderzoeksprogramma Kennis (BO-09) zal samenwerken met de GKC om een raamwerk voor monitoring en evaluatie te ontwikkelen voor de MJA-2011-2015. In deze notitie zijn de bevindingen van BO-09 beschreven over de periode 2011-2012.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen UR
Number of pages8
Publication statusPublished - 2012

Cite this