Notitie LNV inbreng in MIRT gebiedsagenda’s

R.J. Fontein, I. Coninx, D.A. Kamphorst

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Doel van de notitie is een ondersteuning bieden bij het begrijpen van de tabellen in bijlage 1 en bijlage 2, die checklisten bevatten van de LNV thema’s die in de MIRT gebiedsagenda’s zijn opgenomen. In de notitie zal een aanzet gegeven worden voor de voornaamste conclusies die uit de bijlagen gehaald kunnen worden. Echter, de tabel kan mogelijk nog meer interessante opmerkingen bevatten dan deze die hier beschreven zijn. Daarom zal de tabel een interessante input kunnen zijn voor de verdere discussies over de 2de generatie gebiedsagenda’s
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages25
Publication statusPublished - 2010

Cite this