Notitie KIWK: maatregeleffectiviteit venherstel: Macrofauna- en diatomeeënrespons op de herstelmaatregelen in het Melickerven

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Eén van de doelen van de Kennisimpuls waterkwaliteit (KIWK) is het kwantificeren van de effectiviteit van lokale maatregelen in verschillende watertypen op verschillende organismengroepen. In dit document is de effectiviteit van de herinrichting van het Melickerven op de macrofauna- en diatomeeëngemeenschap geanalyseerd. Er kan worden geconcludeerd dat de macrofaunagemeenschap in het Melickerven direct na de herstelmaatregelen van 1994 in mindere mate is veranderd en in grote mate tussen 2001 en 2006. De verandering in de macrofaunagemeenschap in het Melickerven hangt voornamelijk samen met de toename in abundantie van taxa met een preferentie voor waterplanten en in mindere mate voor fijne slib/detritus. Mogelijk valt dit samen met een verandering van de bemonstermethode. Opvallend is dat Chaoborus flavicans sterk is toegenomen (positief scorend op de KRW maatlatten en een zuurgraadpreferentie boven pH 5,0), terwijl Chaoborus obscuripes is afgenomen (negatief scorend op de KRW maatlatten en een zuurgraadpreferentie tussen pH 4,5 en 5,5). Dit duidt erop dat de verandering in macrofaunagemeenschap mogelijk is gerelateerd aan de verhoging van de zuurgraad rond die tijd. De diatomeeëngemeenschap is voornamelijk veranderd tussen 1994 en 2001, dit is na de eerste herstelmaatregelen. De diatomeeëngemeenschap lijkt ook een indicatie te geven van de verhoogde zuurgraad, door een afgenomen soort met een preferentie voor een verzuurde omgeving: Eunotia exigua. Verder scoort een groot deel van toegenomen diatomeeënsoorten positief op de KRW maatlatten, wat verbeterde milieuomstandigheden lijkt te indiceren.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Environmental Research
Number of pages21
DOIs
Publication statusPublished - Feb 2022

Publication series

NameNotitie Kennisimpuls waterkwaliteit (KIWK), Zoetwatersystemen, Wageningen Environmental Research

Cite this