Notitie KIWK: maatregeleffectiviteit plasherstel: Algenrespons op mosselfilter in de Linievijver

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Een van de doelen van de Kennisimpuls waterkwaliteit (KIWK) is het kwantificeren van de effectiviteit van lokale maatregelen in verschillende watertypen op verschillende organismengroepen. In dit document wordt de effectiviteit van een mosselfilter op de algenrespons in de Linievijver geanalyseerd. Op basis van de chlorofyl-α en nutriënten concentraties en het aandeel blauwalgen (Cyanophyta) in de fytoplanktonmonsters kan worden geconcludeerd dat er een tijdelijke vermindering in eutrofiering was tijdens de periode (2014-2016) waarin het mosselfilter werkzaam was. De analyse van de fytoplanktongemeenschap laat een verdeling in drie groepen over de tijd zien, waarbij er ook verschillen zijn tussen verschillende jaren dat het mosselfilter niet actief was. Door het verschil in de fytoplanktongemeenschap voor en nadat het mosselfilteractief, komt de verbetering niet goed naar voren in de trendanalyse met de Principal Response Curve methode. Fytoplankton heeft echter een zeer korte levensduur waardoor algenbloei zeer variabel kan zijn over tijd. Zeer frequente metingen van (blauwalgen) chlorofyl-α concentraties geven mogelijk efficiënter inzicht in de maat van algen bloeien en daarmee eutrofiëring over tijd dan moment opnames van de fytoplanktongemeenschap in plassen en meren. Een nadeel is echter dat met het gebruik van chlorofyl-α concentraties niet naar het effect van eutrofiëring op hogere planten, andere algen (benthisch) en dieren gekeken wordt. Deze andere organismen kunnen tevens als indicator dienen voor langere termijn processen, waarvoor fytoplankton minder geschikt is.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherZoetwaterecosystemen, Wageningen Environmental Research
Number of pages13
DOIs
Publication statusPublished - 2021

Publication series

NameNotitie Kennisimpuls waterkwaliteit (KIWK), Zoetwatersystemen, Wageningen Environmental Research

Cite this