Notitie KIWK: maatregeleffectiviteit beek- en rivierherstel: Macrofaunarespons op de herinrichting van de Azelerbeek

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Een van de doelen van de Kennisimpuls waterkwaliteit (KIWK) is het kwantificeren van de effectiviteit van lokale maatregelen in verschillende watertypen op verschillende organismengroepen. In dit document is het effect op de macrofaunagemeenschap van de herinrichting van de Azelerbeek geanalyseerd. De macrofaunagemeenschap is na de herstelmaatregelen veranderd, maar de autecologie van de soorten die voor verschillen indicatief zijn laten geen verbetering in beekkenmerken zien. De bovenstroomse controletrajecten worden gekenmerkt door taxa met een preferentie voor langzaam tot matig stromend water, terwijl de taxa in het benedenstroomse hersteltraject allen een preferentie voor stilstaand tot zeer langzaam stromend water hebben. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de herstelmaatregelen tot op heden geen positief effect op de stroomsnelheid hebben gehad. Het kan worden aanbevolen om hydromorfologische processen te verbeteren door middel van het bovenstrooms langer water conserveren, vasthouden en bergen en vertraagd laten afvoeren en het nog verder verkleinen van het zomerbed om de stroming bij lage afvoeren te waarborgen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherZoetwaterecosystemen, Wageningen Environmental Research
Number of pages17
DOIs
Publication statusPublished - 2021

Publication series

NameNotitie Kennisimpuls waterkwaliteit (KIWK), Zoetwatersystemen, Wageningen Environmental Research

Cite this