Notitie KIWK: maatregeleffectiviteit beek- en rivierherstel : Macrofaunarespons op de aanleg van natuurvriendelijke oevers in de Kromme Rijn

Gea van der Lee, Ralf Verdonschot, Nikki Dijkstra, Danneke Verhagen, Brigitte Mangelaars, Piet Verdonschot

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Een van de doelen van de Kennisimpuls waterkwaliteit (KIWK) is het kwantificeren van de effectiviteit van lokale maatregelen in verschillende watertypen op verschillende organismengroepen. In dit document wordt de effectiviteit de aanleg van natuurvriendelijke oevers op de macrofaunagemeenschap in de Kromme Rijn geanalyseerd. Er kan worden geconcludeerd dat er enkele taxa specifiek voorkomen bij de meetpunten met NVO. Eén daarvan, de waterwants Micronecta griseola, is tevens een wat gevoeligere soort, die ook positief scoort op de KRW maatlatten. Daarnaast zijn in de gehele Kromme Rijn in de tijd veranderingen opgetreden. Er lijkt tussen 2009 en 2013 een toename te zijn geweest in mate van organische belasting. Dit effect lijkt sterker op de meetpunten met natuurvriendelijke oever dan zonder natuurvriendelijke oever. Deze verandering in de tijd zou kunnen zijn gerelateerd aan het feit dat is gebaggerd in de Kromme Rijn in 2006 en 2013. Baggeren leidt tot een vermindering van de hoeveelheid slib en een lichte verbetering van de leefomstandigheden. Er zijn ook enkele gevoeligere zijn toegenomen in abundantie. We kunnen op dit moment niet uitsluiten dat de veranderingen komen doordat er (kleine) verschillen in monitoring hebben plaatsgevonden. De Kromme Rijn heeft de potentie in zich om een voor typische macrofauna meer aantrekkelijker riviertje te zijn waardoor ook de KRW doelen dichterbij komen. Metingen in de nevengeulen hebben dat in het verleden laten zien. Om dat te realiseren zijn in eerste instantie maatregelen nodig om de stromingscondities te verbeteren en de morfologie van de oevers meer te variëren.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Environmental Research
Number of pages15
DOIs
Publication statusPublished - 2021

Publication series

NameNotitie Kennisimpuls waterkwaliteit (KIWK), Zoetwatersystemen, Wageningen Environmental Research

Cite this