Notitie KIWK : maatregeleffectiviteit beek- en rivierherstel: macrofaunarespons op de beekherinrichting en aanpassingen in de RWZI in het Groesbeek stroomgebied

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Eén van de doelen van de Kennisimpuls waterkwaliteit (KIWK) is het kwantificeren van de effectiviteit van lokale maatregelen in verschillende watertypen op verschillende organismengroepen. In dit document is het effect van de beekherinrichting en een aanpassing in de rioolwaterzuivering (RWZI) Groesbeek op de macrofaunagemeenschap in de beken in het stroomgebied Groesbeek geanalyseerd. De beekherinrichting van de Groesbeek betrof de aanleg van meanders en natuurvriendelijke oevers. De beekherinrichting lijkt niet direct een duidelijke verandering in de macrofaunagemeenschap tot gevolg te hebben gehad. De toename vanaf 2011 van de hoeveelheid toegediend ijzerchloride om het lozingswater van de palingkwekerij te zuiveren, gaf wel veranderingen in de macrofaunagemeenschap t.o.v. het controle meetpunt aan op beide meetpunten die onder invloed staan van de RWZI Groesbeek. Enkele ubiquistische taxa duiden op een toename in stroming en de organisch slibafzettingen in een genormaliseerde (mogelijk plantenrijke) beek. Alle toegenomen en afgenomen taxa hebben een preferentie voor zoet water (Cl <300 mg/L). De chloride concentratie op deze meetpunten is dan ook niet verder toegenomen dan 100 mg/L. Het effluent van de RWZI vormt een groot aandeel in het debiet van de beek. De aanpassing in de RWZI Groesbeek om het lozingswater van de palingkwekerij te zuiveren heeft mogelijk niet alleen geleid tot een hogere chloride concentratie, maar ook tot een toename in stroming en organisch slibafzettingen zoals de macrofaunagemeenschap aangaf.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherZoetwaterecosystemen, Wageningen Environmental Research
Number of pages20
DOIs
Publication statusPublished - Oct 2021

Publication series

NameNotitie Kennisimpuls waterkwaliteit (KIWK), Zoetwatersystemen, Wageningen Environmental Research

Cite this