Notitie gedragen effectprotocollen voor beoordeling sectoren in het Deltaprogramma

N.B.P. Polman, A.J. Reinhard, W.J. Oliemans, P. van der Wielen, R. Michels

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de derde fase van het Deltaprogramma worden in afzonderlijke deelprogramma's mogelijke strategieën uitgewerkt tot meest kansrijke strategieën. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de voorbereiding van een vijftal belangrijke beslissingen in 2014, de Deltabeslissingen. Ter onderbouwing van deze Deltabeslissingen worden nu strategieën uitgewerkt. In deze strategieën is het essentieel om de opgaven voor veiligheid, zoetwatervoorziening en de rol die ruimtelijke inrichting daarbij kan spelen in samenhang te benaderen. Vraag daarbij is wat de effecten zijn op sectoren als landbouw, natuur, energie-elektriciteit, industrie en scheepvaart. Om deze effecten helder en goed in kaart te helpen brengen, zijn effectprotocollen ontwikkeld. Voor het opstellen van de protocollen hebben de auteurs deskundigen geraadpleegd in workshops en gesprekken. Deskundigen van onder andere DLG, KWR, Deltares, WUR-Alterra, LTO Noord, ZLTO, LLTB, PBL,TenneT, KEMA, Energie Nederland, VEMW, Evides Industriewater en Staatsbosbeheer hebben hun informatie willen delen ten bate van dit onderzoek. Daarnaast is prof.dr. Herman Eijsackers betrokken geweest bij de deskundigensessies modellen natuur en landbouw.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherLEI Wageningen UR
Number of pages41
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NameNota / LEI, Wageningen UR : Onderzoeksveld Regionale Economie & Ruimtegebruik
PublisherLEI Wageningen UR

Keywords

  • flood control
  • regional planning
  • nature conservation
  • agriculture
  • strategic management

Cite this