Notitie Bemestingswaarde van digestaten

J.J. Schroder

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

‘Digestaat’ is een algemene benaming voor meststoffen afkomstig uit vergistingsinstallaties. Teneinde de biogasproductie te vergroten, kunnen, naast dierlijke mest, koolstofrijke producten worden toegevoegd. Omdat de samenstelling en afbreekbaarheid van die toegevoegde co-producten betekenisvol verschilt, zal ook de bemestingswaarde van digestaten sterk verschillen. Een gemiddelde van zoveel mogelijk analyse-uitkomsten van digestaten zegt daarom weinig over de bemestingswaarde van een individuele partij. Meer nog dan bij dierlijke mest verdient het daarom de voorkeur om een mestmonster te nemen en daarin op zijn minst de gehalten aan P2O5, totaal-N en ammonium-N (NH4-N) te bepalen.
Original languageDutch
PublisherCommissie Bemesting Grasland en Voedergewassen
Number of pages5
Publication statusPublished - 2016

Keywords

  • fertilizer application
  • digestate
  • composition
  • nitrogen
  • phosphate
  • calculation

Cite this