Nitraatuitspoeling naar het grondwater op de innovatiebedrijven geïntegreerde akkerbouw bij Valtherbos 1992-1998

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Op twee innovatiebedrijven voor geontegreerde akkerbouw zijn in 1992-1998 nitraatconcentraties in het grondwater gemeten. De Waterleidingmaatschappij Drenthe heeft een nadere analyse uitgewerkt om te schatten welke bijdrage de verschillende weerjaren hebben geleverd aan de onderzochte monsters. Een vertaling naar nitraatuitspoeling per jaar wordt gegeven. De gemeten nitraatconcentraties in Valtherbos liggen vooralsnog boven de drinkwaternorm van 50 mg nitraat per liter. In de meetjaren 1997-1998 waren de concentraties lager dan in de hydrologisch vergelijkbare periode 1992-1993. De voor de gehele periode berekende nitraatuitspoeling vertoont geen directe relatie met de bemesting in het voorafgaande groeiseizoen of met N min-gehalten. De bedrijven inValtherbos vertonen in de laatste jaren van de meetperiode overeenkomsten met het geontegreerde bedrijfssysteem van proefbedrijf Borgerswold.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages42
Publication statusPublished - 2000

Publication series

NameAlterra-rapport
No.74

Keywords

  • sandy soils
  • arable land
  • soil water
  • leaching
  • nitrates
  • water pollution

Cite this