Nitraatuitspoeling in duinzand en lössgrond

G.L. Velthof, B. Fraters

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De stikstofgebruiksnormen voor akkerbouw- en tuinbouwgewassen worden in 2008 aangepast om te kunnen voldoen aan de nitraatnorm in het bovenste grondwater (50 mg nitraat per liter). Bij het afleiden van gebruiksnormen wordt de nitraat-uitspoeling berekend door middel van uitspoelingsfracties. De uitspoelingsfractie is het deel van het stikstofoverschot op de bodembalans dat naar het grond- of oppervlaktewater uitspoelt. Er zijn nog geen uitspoelingsfracties vastgesteld voor lössgrond en voor duin- en zeezand. Het ministerie van LNV heeft aan de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet verzocht om i) na te gaan of de nitraatnorm wordt overschreden in duin- en zeezand en in lössgrond en, indien dat wel het geval is, ii) om een uitspoelingsfractie af te leiden. De nitraatconcentratie in de bovenste meter van het grondwater onder bollenpercelen in het duin- en zeezandgebied ligt gemiddeld ver onder de 50 mg nitraat per liter. De nitraatconcentratie in het bodemvocht van bouwland op lössgronden is meestal hoger dan 50 mg nitraat per liter. Er wordt voorgesteld om de uitspoelingsfractie voor bouwland op lössgrond voorlopig vast te stellen op 66% van het stikstofoverschot. Trefwoorden: stikstof, nitraatuitspoeling, lössgrond, duinzand, zeezand, akkerbouw, bloembollen, vollegrondsgroenten, gebruiksnormen, bemesting
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWOT Natuur & Milieu
Number of pages36
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameWOt-rapport
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.54
ISSN (Print)1871-028X

Keywords

 • dune soils
 • loess soils
 • nitrogen
 • leaching
 • arable farming
 • horticulture
 • bulbs
 • vegetable growing
 • fertilizers
 • netherlands
 • nitrogen losses
 • nitrate leaching
 • fertilizer application

Cite this