Nitraatgehalte in het grondwater van biologische melkveebedrijven = Nitrate in groundwater of organic dairy farms

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

In het thema milieu van Bioveem worden metingen verricht aan de kwaliteit van grondwater. Naast de reguliere meting van het gemiddelde nitraatgehalte op het hele bedrijf worden aanvullend metingen verricht op geselecteerde percelen of proefplekken. Het doel van de metingen is (i) het toetsen van nitraatgehalten in het grondwater aan de nitraatrichtlijn en (ii) relaties te ontwikkelen tussen het nitraatgehalte in het grondwater en de bedrijfsvoering. Percelen waarop een aantal jaren achter elkaar voedergewassen zijn geteeld hadden, vergeleken binnen een bedrijf, de laagste nitraatgehalten. Bij de inzaai van gras/klaver op bouwland waren de nitraatgehalten zeer variabel, zowel absoluut als in vergelijking met andere type percelen op hetzelfde bedrijf. Op drie plekken zijn proefstroken aangelegd waarop maïs is ingezaaid na het scheuren van een gras/klaver mengsel. De proefstroken verschilden in de bemesting van de gras/klaver, de bemesting van de maïs en het oogsttijdstip van de gras/klaver. In alle gevallen leidde de teelt van maïs na gras/klaver tot zeer hoge stikstofverliezen, hetgeen zowel tot uiting kwam in de hoeveelheid minerale bodemstikstof na de oogst van de maïs, als het nitraatgehalte in het grondwater, in het daaropvolgende voorjaar. Verder bleek dat de ingestelde proefbehandelingen geen effect hadden op de stikstofverliezen. Tot slot is vastgesteld dat zowel binnen één bedrijf, binnen één perceel of zelfs binnen één proefstrook een grote variatie wordt gevonden in de gemeten nitraatgehalten.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherAnimal Sciences Group
Number of pages16
Publication statusPublished - 2005

Publication series

NameRapport / Bioveem
PublisherAnimal Sciences Group
No.7
ISSN (Print)0169-3689

Keywords

  • soil water
  • nitrate
  • nitrates
  • dairy farming
  • organic farming
  • farm management
  • eu regulations
  • research projects
  • netherlands
  • fertilizer application

Cite this