Nitraatbelasting van de Zuid-Limburgse hellingmoerassen

J.H.J. Schaminee, E.J. Weeda

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Abstract

In het Europese natuurbeleid komt de grote betekenis van de Zuid-Limburgse beekdalen tot uitdrukking in de aanmelding van maar liefst zes Natura-2000 gebieden. De Zuid-Limburgse beekdalen staan bekend om hun vele brongebieden. Naast de vele bronnen gaat het daarbij ook om drassige terreinen, vaak op steile hellingen, die worden gevoed door afstromend grondwater, hier aangeduid als hellingmoerassen Het Zuid-Limburgse grondwater heeft echter al decennia lang te kampen met zeer hoge nitraatgehalten. De kwaliteit en biodiversiteit van de hellingmoerassen staan daardoor onder druk. Hoewel de situatie wat betreft de waterkwaliteit van de bronnen relatief goed bekend is, ontbrak tot voor kort een actueel beeld voor de hellingmoerassen. Onderzoek in het kader van OBN vult die lacune nu in.
Original languageDutch
Pages (from-to)289-296
JournalNatuurhistorisch Maandblad
Volume116
Issue number6
Publication statusPublished - 2015

Cite this