Nitraat en N- en P-uitspoeling bij de gebruiksnormen van het 5de NAP : modelberekeningen met MAMBO en STONE

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De aanscherping van de mestnormen leidt tot een geringe verandering van het gebruik van dierlijke mest en kunstmest in de Nederlandse landbouw. De grootste verandering wordt berekend voor landbouw op zand- en lössgronden in de zuidelijke provincies, waar het gebruik van stikstof met dierlijke mestgiften gemiddeld 12 kg stikstof ha-1 jr-1 afneemt. In de komende 15 jaar zullen de nitraatconcentraties in geringe mate dalen, gedeeltelijk veroorzaakt door de aanscherping van de mestnormen in het 5de Actieprogramma. Op termijn wordt op de zanden lössgronden gemiddeld aan de nitraatnorm van 50 mg L-1 voldaan, maar in de zuidelijke provincies zal de nitraatnorm nog ruim worden overschreden. Het effect op de stikstofvracht naar het oppervlaktewater is beperkt. De grootste effecten treden op in de zuidelijke provincies. Voor de fosfaatvracht naar het oppervlaktewater worden geen of slechts geringe effecten berekend.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages54
Publication statusPublished - 2015

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra Wageningen UR
No.2647
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • water quality
  • nitrates
  • phosphates
  • soil types
  • phosphate leaching
  • nitrate leaching
  • calculation
  • models
  • environmental policy

Cite this