Nieuwe wet ruimtelijke ordening: nieuwe bestuurscultuur? : voorgenomen provinciale inzet van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) voor het landelijk gebied

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Wat zijn de perspectieven van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) voor natuur, landschap, groen, milieu en water? Deze centrale vraag beantwoorden onderzoekers van Alterra in opdracht van het ministerie van LNV en het Milieu- en Natuurplanbureau. Medio 2008 zal de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking treden. De sturingsfilosofie van de nieuwe wet is: iedere overheidslaag wordt geacht voor zijn eigen belang op de te komen en onnodige bemoeienis vervalt (zoals de provinciale goedkeuring van bestemmingsplannen). Dit onderzoek gaat in op de bestuurlijke bereidheid bij vier provincies om de instrumenten van de nieuwe Wro in te gaan zetten en welke overwegingen ze daarbij hanteren. Dit geeft verschillende uitkomsten per provincie en per beleidsterrein. Cultuurverandering hangt samen met sturingsstijlen, rationaliteiten en (inter)bestuurlijke verhoudingen. Dit onderzoek geeft een eerste inzicht in verwachtingen over hoe de nieuwe Wro de ruimtelijke ordening in Nederland zal beïnvloeden. Trefwoorden: bestuurlijke bereidheid, bestuurscultuur, EHS, groen, grondexploitatiewet, interbestuurlijke verhoudingen, Nationale Landschappen, Natura 2000, nieuwe Wet ruimtelijke ordening, provincies, rationaliteit, ruimtelijke ordening, ruimtelijk beleid, sturingsstijlen, water, wetgeving.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Number of pages128
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameWOt-rapport
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.69
ISSN (Print)1871-028X

Keywords

  • physical planning
  • rural environment
  • regional planning
  • green belts
  • legislation
  • public authorities
  • netherlands

Cite this