Nieuwe sluipwespen tegen turkse mot, Chrysodeixis chalcites, in paprika : Opsporen en toetsen

A.H. Grosman, C.M.J. Bloemhard

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De Turkse mot, C. chalcites, geeft schade in de paprikateelt van voor- tot najaar. In het verleden werden vooral spontaan in de kas optredende bestrijders of bestrijders van verwante soorten in het onderzoek meegenomen. Dit gaf onvoldoende resultaat. Mogelijk waren deze sluipwespen niet aangepast aan het agressieve gedrag van deze rups. Dit gaf aanleiding om soorten op te sporen die zich van nature daarin gespecialiseerd hebben, in het oorspronkelijke verspreidingsgebied, o.a. in Spanje. Er zijn een eiparasiet ‘Trichogramma sp.’, een solitaire soort ‘Hyposoter didymator’ en een gregaire soort ‘Cotesia vanessae’ opgespoord. Wat betreft zoekvermogen en populatie opbouw in de kas waren ze alle drie succesvol. Voor telers is vooral een eiparasiet interessant, omdat deze de meeste schade voorkomt. Praktijkproeven zouden de goede prestaties nog moeten bevestigen.Bovendien zijn Trichogramma species makkelijk te kweken. Voor massaproductie van H. didymator en C. vanesae bestaan echter nog geen geschikte kweekmethodes. Microplitis spinolae is een nieuwkomer, opgespoord in een Nederlandse kasteelt. Deze soort maakt twee verschillenden poppen, waarvan één waarschijnlijk een overwinteringspop is. Dit maakt M. spinola interessant voor onderzoek.Chrysodeixis chalcites give damage in growing sweetpeppers from spring to autumn. In the past, especially in the greenhouse spontaneously occurring wasps or wasps of related species were included in the research programs. This gave unsatisfactory results. This may caused by wasps were not adjusted to the aggressive behavior of this caterpillar. This research was focussed to trace specialized wasp in the native area of C. chalcites, among others in Spain. Species that were found are the egg parasite ‘Trichogramma sp.’, a solitary wasp ‘Hyposoter didymator’ and a gregarious wasp ‘Cotesia Vanessa’. Regarding searching ability and population growth in the greenhouse , they were all successful. For growers primarily a egg parasite is interesting because this one avoid most of the damage. Trials in commercial greenhouses must confirm the good results.Moreover Trichogramma species are easy to rear. Unfortenately there are no suitable rearing methods yet for mass production of H. didymator and C. vanesae. Microplitis spinolae is a newcomer, detected in a Dutch greenhouse. This specie produces two different kind of pupae. Probably one to overwinter. This makes M. spinola interesting for research.
Original languageDutch
Place of PublicationBleiswijk
PublisherWageningen UR
Number of pages44
Publication statusPublished - 2014

Publication series

NameRapport / Wageningen UR Glastuinbouw
PublisherWageningen UR
No.1306

Keywords

  • greenhouse horticulture
  • plant protection
  • capsicum
  • sweet peppers
  • plant pests
  • chrysodeixis chalcites
  • parasitoid wasps
  • loss prevention
  • agricultural research

Cite this