Nieuwe Roofwantsen met potentie voor plaagbestrijding in de sierteelt

G.J. Messelink, C. Elfferich, A. Leman

Research output: Contribution to conferencePosterProfessional

Abstract

Wageningen UR Glastuinbouw heeft verschillende soorten roofwantsen verzameld van de familie Miridae. Dit zijn omnivoren die zich voeden met zowel dierlijk- als plantmateriaal. Dit is een interessante eigenschap omdat ze zich daardoor goed kunnen vestigen in gewassen bij lage plaagdichtheden en preventief inzetbaar zijn. Er zijn uitstekende resultaten behaald bij de bestrijding van witte vlieg, echinothrips, spint en bladluis. Verder onderzoek moet uitwijzen in hoeverre ze zich kunnen handhaven in verschillende teeltgewassen.Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
Original languageDutch
Publication statusPublished - 2015

Keywords

  • horticulture
  • greenhouse horticulture
  • plant protection
  • biological control
  • ornamental horticulture
  • reduviidae
  • conferences
  • biological control agents

Cite this