Nieuwe bijmestsystemen en -strategieën voor aardappel op zand- en lössgrond : Deel 1b: ontwerp van systemen en plan van aanpak veldonderzoek

W.C.A. van Geel, B.M.A. Kroonen-Backbier, D.A. van der Schans, J.T. Malda

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In opdracht van het Productschap Akkerbouw onderzoeken PPO en Altic voor het Masterplan Mineralen Management (MMM) de mogelijkheden om de stikstofbenutting van aardappel te verbeteren door de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde stikstofbemestingssystemen. De doelstelling van MMM is om verliezen van nutriënten naar bodem, water en lucht in de akkerbouw sterk terug te dringen. De stikstofbenutting door aardappel is matig tot vrij slecht. Dit kan worden verbeterd door te zorgen voor een goede bodemkwaliteit (bewortelbaarheid, gezondheid en vochtvoorziening) en door overdosering van stikstof te voorkomen. Dit project is gericht op het laatst genoemde aspect: een goede afstemming van de stikstofgift op de gewasbehoefte en het stikstofaanbod uit andere bronnen, zoals mineralisatie in de bodem.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherPPO AGV
Number of pages25
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NamePPO
PublisherPPO-AGV
No.459

Keywords

  • fertilizer application
  • potatoes
  • nitrogen
  • nitrogen fertilizers
  • fertilizer requirement determination
  • placement
  • sandy soils
  • loess soils
  • arable farming
  • nutrient use efficiency

Cite this