Nieuwe bijmestsystemen en -strategieën voor aardappel op zand- en lössgrond : literatuurstudie

W.C.A. van Geel, B.M.A. Kroonen-Backbier, D.A. van der Schans, J. Malda

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Abstract

Voor het Masterplan Mineralen Management is een literatuurstudie uitgevoerd naar de stikstofbenutting van aardappel, de beschikbare kennis uit onderzoek over bijmestsystemen en –strategieën voor aardappel en de mogelijkheden om bestaande bemestingssystemen te verbeteren dan wel om nieuwe bemestingsystemen en –strategieën te ontwikkelen. Door controle en bijsturing van de stikstofvoorziening tijdens de teelt met behulp van een stikstofbijmestsysteem (NBS) kan worden ingespeeld op variatie in mineralisatie en stikstofverliezen tijdens de teelt, zowel tussen percelen als tussen jaren. Een NBS op basis van gewassensing is het meest perspectiefvol.
Original languageDutch
PublisherKennisakker
Edition7-12-2011
Media of outputOnline
Publication statusPublished - 7 Dec 2011

Keywords

  • fertilizer application
  • nitrogen
  • potatoes
  • nutrient use efficiency
  • placement
  • nitrogen fertilizers
  • sandy soils
  • loess soils
  • arable farming
  • fertilizer requirement determination

Cite this