Nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer : voortgang ontwikkeling beoordelingssystematiek

M. Hammers, H. Sierdsema, W. van Heusden, T.C.P. Melman

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In 2013 is er begonnen met de ontwikkeling van een nieuw stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) welke per 1 januari 2016 operationeel dient te zijn. De kern van dit vernieuwde stelsel is een effectiever agrarisch natuurbeheer door middel van een collectieve benadering en het breder toepassen van ANlb op de meest kansrijke locaties. Een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van het nieuwe stelsel ANlb is een beoordelingssysteem voor gebiedsaanvragen van collectieven. Voortbouwend op een eerste ontwerp van het beoordelingssysteem wordt in dit onderzoek een aanzet gegeven tot verdere ontwikkeling van de set van criteria en normen die bij de beoordeling van gebiedsoffertes kunnen worden gebruikt. Voor vier typen leefgebieden worden soortensets voorgesteld waarvoor Nederland internationaal verantwoordelijkheden heeft en waarvoor het agrarisch natuurbeheer van betekenis kan zijn voor een duurzaam voortbestaan. Dit rapport bevat in de bijlage een eerste beschrijving van deze leefgebieden en beschrijft condities en beheermaatregelen. Ook zijn er kaarten ontwikkeld die door collectieven en provincies gebruikt kunnen worden als indicatie waar kansrijke leefgebieden kunnen liggen. Een en ander is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met Rijk en Provincies en met input van vele deskundigen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages69
Publication statusPublished - 2014

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra Wageningen UR
No.2561
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • agri-environment schemes
  • landscape management
  • habitats
  • assessment
  • monitoring
  • subsidies

Cite this