Nieuw mestbeleid: quick scan van effecten op de emissies van methaan en lachgas

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Als gevolg van de MINAS ¿ wetgeving zijn de mestgiften in Nederland gedaald en hierdoor is ook de emissie van de overige broeikasgassen sterk verminderd in de periode 1995 - 2005. Gedwongen door de EU zal Nederland het mest- en mineralenbeleid en mestwetgeving aanpassen en daarbij gebruik maken van de onlangs onder voorwaarden toegekende derogatie. Deze quick ¿ scan geeft inzicht in de mogelijke en waarschijnlijke effecten van dat nieuwe mestbeleid op de emissies van methaan en lachgas bij toepassing van de gehonoreerde derogatie. Het nieuwe mestbeleid en de derogatie leidt tot een kortdurende toename van de emissie van lachgas doordat er ruimte ontstaat voor meer gebruik van stikstofkunstmest bij aanvang van het mestbeleid (2006). Verscherpte normering richting 2009 en aanpassingen in de landbouwsector kunnen tezijnertijd weer zorgen voor een daling van de emissie van methaan en lachgas. Het uiteindelijke effect van invoering van het nieuwe mestbeleid in 2006 is een daling van de emissie met 0 tot 0.3 Mton CO2-equivalenten ten opzichte van de situatie in 2003. Deze daling is aanmerkelijk minder sterk dan de daling die tot nu toe werd voorzien.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages40
Publication statusPublished - 2005

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.889
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • cattle manure
  • farmyard manure
  • emission
  • methane
  • nitrous oxide
  • government policy
  • netherlands

Cite this