Niet ploegen is beter voor de bodemweerbaarheid

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Abstract

  Niet ploegen is beter voor de bodemweerbaarheid. Dit is de conclusie van onderzoek uitgevoerd op de PPOproeflocatie Professor Broekemahoeve. Hiervoor werden percelen na verschillende grondbewerkingen bemonsterd op bodemleven. Er werd gekeken naar Rhizoctonia in suikerbiet, schurft in radijs en aanwezigheid van antagonistische bacteriegroepen Lysobacter en Streptomyces (vergroten de bodemweerbaarheid). Ook werd gekeken naar: mycorrhiza, schimmelbiomassa en organische stof. De eerste analyses van percelen die pas sinds 2008 verschillen in grondbewerking laten opmerkelijke positieve verschillen zien in bodemweerbaarheid, bodemleven en labiele organische stof in de systemen met NKG. De niet-geploegde grond van het proefperceel winterpeen bleek duidelijk meer ziektewerend te zijn tegen de bodemschimmel Rhizoctonia solani dan de geploegde grond. Bij de peen had het NKG object een grotere populatie van de antagonistische bacteriën. Het perceel uien bleek duidelijk meer ziektewerend te zijn tegen de bodemschimmel Streptomyces dan de geploegde grond. De uien in het NKG systeem waren meer door mycorrhiza’s gekoloniseerd (mycorrhiza’s verbeteren de opname van nutriënten). De metingen lijken er op te wijzen dat de organische stof in de bodem toeneemt.
  Original languageDutch
  JournalNieuwsbrief / Praktijknetwerk niet kerende grondbewerking
  Issue number6
  Publication statusPublished - 2011

  Cite this