Niet-landbouwkundig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen : schatting van terreintypen en verbruik voor de eindevaluatie van de Nota duurzame gewasbescherming

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In 2009 is een onderzoek gedaan naar het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden buiten de landbouw. Deze cijfers zijn bedoeld om in een latere fase de relatieve bijdrage van het niet-landbouwkundig verbruik van middelen aan de waterkwaliteit in te kunnen schatten. Areaalcijfers voor de typen grondgebruik en categorieën objecten werden verzameld uit diverse bodem- en grondgebruikstatistieken. De volgende vormen van grondgebruik zijn onderscheiden: wegen, waterwegen, defensieterreinen, spoorwegen, bedrijfsterreinen, agrarische bedrijfsterreinen, woningen, landgoederen, volkstuinen, tuincentra, bos en natuur, openbaar groen, recreatie, sportterreinen. Het totale verbruik in 2008 werd geschat op 245 ton actieve stof toegepast op in totaal 1,7 miljoen ha. Dit komt overeen met een gebruik van 0,14 kg werkzame stof per ha. Ten opzichte van 1998 was het geschatte verbruik in 2008 licht gedaald (-3%) terwijl het areaal licht toegenomen (+ 5%) was.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherPlant Research International
Number of pages32
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameNota / Plant Research International
PublisherPlant Research International
No.637

Keywords

  • land use
  • acreage
  • pesticides
  • statistics
  • roads
  • recreation
  • public green areas
  • business parks
  • nature

Cite this