Neveneffecten bestrijdingsmiddelen op zoomvegetaties

  Research output: Contribution to conferencePoster

  Abstract

  In de afgelopen jaren is er steeds meer belangstelling gekomen voor de ecologische waarde van zoomvegetaties rondom akkers. De planten in die vegetaties zijn van belang voor andere organismen zoals vogels en insecten. Vooral herbicidengebruik op landbouwpercelen kan van invloed zijn op deze vegetaties. Om de risico’s hiervan goed in te kunnen schatten is kennis van blootstelling aan en effecten van subletale pesticidendoseringen nodig
  Original languageDutch
  Publication statusPublished - 2008

  Keywords

  • plant protection
  • pesticides
  • herbicides
  • vegetation
  • sublethal effects
  • environmental protection
  • risk assessment
  • research projects

  Cite this