Nederland gaat niet op slot; de praktijk van de Flora- en faunawet onderzocht

M.E.A. Broekmeyer, F.G.W.A. Ottburg, F.H. Kistenkas

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Voor ruimtelijke ingrepen die kunnen leiden tot overtreding van verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet dient ontheffing te worden verleend. In een onderzoek naar de praktijk van de ontheffingen zijn 21 ontheffingsdossiers bekeken op de ecologische en procedurele aspecten. Op grond daarvan werden een vijftal knelpunten bij de huidige invulling van de wet geïdentificeerd. Deze knelpunten zijn op te lossen door de soortbescherming ('gunstige instandhouding van de soort') te betrekken op het niveau van een netwerkpopulatie (in plaats van individuen), en door bij alle ingrepen waarvoor ontheffing is aangevraagd monitoring verplicht te stellen. Tevens wordt aanbevolen om in de wet een meldingsplicht op te nemen, in plaats van een vrijstelling bij lichte ruimtelijke ingrepen en/of algemeen voorkomende soorten
Original languageDutch
Pages (from-to)2-6
JournalVakblad Natuur Bos Landschap
Volume1
Issue number5
Publication statusPublished - 2004

Keywords

 • nature conservation
 • flora
 • fauna
 • law
 • legislation
 • government policy
 • protection
 • protected species
 • physical planning
 • populations
 • ecology
 • monitoring
 • permits
 • Netherlands

Cite this