Neder-landschap internationaal: bouwstenen voor een selectie van gebieden landschapsbehoud

J.M.J. Farjon, G.H.P. Dirkx, A.J.M. Koomen, J.A.J. Vervloet, G.W. Lammers

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de Eerste nota voor de ruimtelijke ordening werd het instellen van bufferstroken of bufferzones tussen stadsagglomeraties in de Randstad aangekondigd met als doel de openheid daartussen te handhaven. Bereikbaarheid van het buitengebied voor recreatie was ook een belangrijk motief. Strategische grondaankopen hoorden erbij. Later groeide het besef om in deze bufferzones ook nutsfuncties te realiseren om de kwaliteit te vergroten, zoals bos, natuur, recreatiegebieden en bedrijfsvergroting van landbouwbedrijven met het oog op het landschapsbehoud. Veel gronden werden aangekocht door BBL. Herinrichting vindt plaats in landinrichtingsprojecten en strategische groenprojecten. In de Vijfde nota ruimtelijke ordening wordt aangekondigd het fenomeen bufferzone op te heffen en om te vormen naar regionale parken. Daarom moet de balans opgemaakt worden. De geschiedenis van de rijksbufferzones, de huidige stand van zaken en een inschatting van de consequenties van de beleidswijziging zijn in beeld en in kaart gebracht.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages81
Publication statusPublished - 2002

Publication series

NameAlterra-rapport
No.358

Keywords

  • landscape
  • landscape conservation
  • selection
  • classification
  • land classification
  • government policy
  • cultural heritage
  • quality
  • netherlands

Cite this