Natuurwetgeving en het omgevingsrecht: Achtergronddocument bij Balans van de Leefomgeving 2014

M.E.A. Broekmeyer, M.E. Sanders

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De natuurwetgeving en het omgevingsrecht groeien steeds meer naar elkaar toe. Dit komt tot uiting in het vrijwillig aanhaken van natuurvergunningen in de omgevingsvergunning onder de huidige Flora- en faunawet. In het wetsvoorstel Natuurbescherming is sprake van een verplichting tot aanhaken. Wanneer voor een locatiegebonden activiteit een omgevingsvergunning nodig is, moeten de natuurtoetsen onderdeel uitmaken van die omgevingsvergunning. Een separate Flora- en fauna-ontheffing (of Natura 2000-vergunning) is dan niet mogelijk. Het is de taak van de gemeente, het bevoegd gezag inzake een omgevingsvergunning, om te controleren of de initiatiefnemer bij een aanvraag omgevingsvergunning rekening heeft gehouden met mogelijke gevolgen van de handeling voor beschermde gebieden of soorten. Gemeenten spelen daarmee een actieve rol bij natuurbescherming. Het onderzoek natuurwetgeving en omgevingsrecht richt zich op de vragen of de voorgestelde integratie van soortbescherming in het ruimtelijk ordeningsspoor via het wetsvoorstel Natuurbescherming tot minder regeldruk leidt en of gemeenten voldoende zijn uitgerust voor hun nieuwe taak.

Trefwoorden: natuurwetgeving, omgevingsrecht, natuurvergunning, omgevingsvergunning, natuurbescherming, soortbescherming, Flora-en faunawet, Natura 2000, Wabo
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu
Number of pages48
DOIs
Publication statusPublished - 2016

Publication series

NameWOt-technical report
PublisherWOt-technical report
No.65
VolumeWOt-technical report
ISSN (Print)2352-2739
ISSN (Electronic)2352-2739

Keywords

  • environmental legislation
  • nature conservation law
  • nature conservation
  • environmental protection
  • natura 2000

Cite this