Natuurwaarden in de kombergingsgebieden Pinkegat en Zoutkamperlaag en mogelijke effecten van bodemdalng door gaswinnig

H.W.G. Meesters, K.S. Dijkema, W.E. van Duin, C.J. Smit, N.M.J.A. Dankers, P.J.H. Reijnders, R.K.H. Kats, M.L. de Jong

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de biologische variabelen in gebieden waar door de gaswinning van de velden Nes, Moddergat, Lauwersoog-C, Lauwersoog-West, Lauwersoog-Oost en Vierhuizen bodemdaling verwacht wordt. De focus is vooral op de buitendijkse vastelandkwelders en de kombergingsgebieden het Pinkegat en de Zoutkamperlaag. Alterra is verzocht een voorspelling te doen ten aanzien van de effecten van de voorziene gaswinning op de plant- en diersoorten in het gebied, waarbij bijzondere aandacht wordt gegeven aan de beschermde dieren en planten als gevolg van de Vogel- en Habitatrichtlijnen. Van habitat-, vegetatietypen en plant/diersoorten met een beschermde status die in de betroffen gebieden voorkomen wordt de huidige staat en de historische ontwikkeling beschreven alsmede relaties met de abiotiek. Aan de hand van de voorspelde bodemdaling worden de verwachte gevolgen voor de relevante habitats en soorten beschreven en worden aanbevelingen voor monitoring gedaan. De algemene conclusie is dat op basis van de voorspelde bodemdaling (vertaald in bodemhoogte, plaatoppervlak en bodemsamenstelling) er geen significante effecten op aanwezige plant- en diersoorten te verwachten zijn.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages191
Publication statusPublished - 2006

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1310
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • natural gas
 • extraction
 • soil
 • environmental impact reporting
 • nature conservation
 • plants
 • animals
 • netherlands
 • wadden sea
 • habitats directive
 • groningen

Cite this