Natuurvriendelijke oevers: naar een bloeiende toekomst of gaan we nat?

R.W. van der Meer, W. Schurink

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In opdracht van het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) sector Bomen heeft het LEI onderzoek gedaan naar de kosten van natuurvriendelijke oevers. Dit onderzoek vormt een onderdeel van het onderzoek dat het PPO doet met als doel: het ontwikkelen van kennis en het verkrijgen van draagvlak op het gebied van toepassingsmogelijkheden van natuurvriendelijke oevers. Het LEI heeft de kosten van aanleg en onderhoud bepaald alsmede een inschatting gemaakt van tweede orde effecten. Praktijkproeven hebben geen aanleiding gegeven te veronderstellen dat er nadelige tweede orde effecten optreden als gevolg van de aanleg van een natuurlijke oever. De tweede orde effecten die in ogenschouw zijn genomen, zijn: onkruiddruk, schimmeldruk, plaagdruk, aaltjesdruk en slakken. De meerkosten van een natuurlijke oever ten opzichte van een standaardoever ontstaan daardoor uit hogere jaarkosten (onderhoud, afschrijving en rentekosten). Bij oevers waar ook een talud moet worden aangelegd kan er, afhankelijk van de bestaande bedrijfssituatie, verlies aan teeltoppervlakte optreden. Bij een aantal oevers wordt de bestaande beschoeiing verwijderd, hierdoor hebben muskusratten de kans de oever en zelfs de gewassen aan te tasten. Om dit te voorkomen zullen muskusrattenwerende maatregelen moeten worden genomen. De kosten voor de muskusrattenbestrijding en het verlies aan opbrengsten als gevolg van het verlies aan teeltoppervlakte moeten in het kostenplaatje van de natuurlijke oever worden meegenomen.
  Original languageDutch
  Place of Publicationonbekend
  PublisherLEI
  Number of pages21
  ISBN (Print)9789052426877
  Publication statusPublished - 2001

  Publication series

  NameRapport LEI
  PublisherLEI
  No.4.01.07

  Keywords

  • canal banks
  • ditch banks
  • vegetation management
  • ecosystems
  • ecological balance
  • netherlands

  Cite this