Natuurtoets Delflandse kust: Achtergrondrapportage

Vincent Kuypers, Pieter Slim, Rob van Apeldoorn, Rene Henkens, Ruut Wegman, Cor Smit (Contributor), Fabrice Ottburg (Contributor), Hans de Molenaar (Contributor), Norbert Dankers (Contributor), Jan Klijn (Contributor), Joost ter Hoeven (Contributor), Jasper Fiselier, Yttje Feddes (Contributor)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het kader van de Milieueffectrapportage versterking Delflandse Kust is een planstudie verricht naar effecten op natuurwaarden bij uitvoering van alternatieven voor de versterking. Integraal onderdeel is de inpassing van de duincompensatie opgave in het kader van de aanleg van de Tweede Maasvlakte, hierna te noemen duincompensatie PMR. De duincompensatie PMR is weliswaar op zichzelf geen m.e.r.- plichtige activiteit, maar er is een natuurtoets nodig voor het uitvoeren van handelingen in bestaand beschermd natuurgebied, dat in zijn geheel onder het aanwijzingsbesluit Vogel- en Habitatrichtlijn gebieden valt. Er zal sprake zijn van de tijdelijke verstoring of verontrusting van flora en fauna.
Original languageDutch
PublisherDHV
Number of pages140
Publication statusPublished - 19 Feb 2007

Cite this