Natuurtechnische en civieltechnische aspecten van rivierdijkvegetaties.

K.V. Sykora, C.I.J.M. Liebrand

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  Abstract

  Welke structuur en floristische samenstelling dient de begroeiing van een rivierdijk te hebben, die enerzijds een zo goed mogelijke waarborg biedt tegen aantasting door watererosie en anderzijds de natuurwaarde van dit biotoop zoveel mogelijk in stand houdt? 2. Welke voorwaarden dienen aan materiaal, ontwerp en uitvoering van dijkverhogingen en/of dijkverzwaringen gesteld te worden ten einde het sub 1. genoemde doel te bereiken? 3. Welk beheer dient na de sub 2. genoemde aanleg ten aanzien van de begroeiing gevoerd te worden?
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherRijkswaterstaat
  Number of pages194
  Publication statusPublished - 1987

  Keywords

  • canal banks
  • canal plantations
  • dykes
  • flora
  • maintenance
  • nature reserves
  • phytogeography
  • plant communities
  • protection
  • rehabilitation
  • research
  • vegetation
  • ecological engineering
  • nature
  • floods

  Cite this